Bói bài Tarot tuần từ 7/6 đến 13/6/2021: May rủi thuộc về ai?

Cùng rút một lá bài Tarot để xem trong tuần mới này vận may có mỉm cười với bạn không nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tuần mới này vận may hay rủi sẽ đến với tôi?"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất