CEO Tim Cook đến Việt Nam

CEO Tim Cook đến Việt Nam

CEO Tim Cook đến Việt Nam thu hút sự theo dõi lớn của truyền thông và cư dân mạng.

Truyền thông thế giới đã nói rất nhiều về tính cách của CEO Tim Cook và những điều này một lần nữa được kiểm chứng ở Việt Nam.

Tin tức mới nhất