Đau ruột với những pha 'nghịch ngu' của các quý ông

Nói về "nghịch ngu" thì các quý ông mà nhận số 2 chắc trên đời này không ai dám nhận số 1.


Clip Hài

Tin tức mới nhất