Dương Mịch: Dương Mịch là nữ diễn viên Trung Quốc được biết đến qua vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp, Vương Chiêu Quân trong Truyền kỳ Vương Chiêu Quân

Lưu Khải Uy vạch mặt Dương Mịch

Dương Mịch xuất hiện tại Hong Kong, Trung Quốc vào ngày sinh nhật con gái. Tuy nhiên, Lưu Khải Uy khẳng định bé Tiểu Gạo Nếp vẫn đi học bình thường.