Gấu hỗn chiến giành cá hồi

Trước kích thước to lớn của con đực, gấu cái không hề tỏ ra e sợ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-gau-hon-chien-gianh-ca-hoi-post1358878.html?fbclid=IwAR22G0WE70jQw6C-nFOgwIdJRykbZ-M7CaP9NhxLMHU4gz0GQ0v3TNeO9H4

kinh nghiệm du lịch

Tin tức mới nhất