KHÁM PHÁ TƯỚNG SỐ Trường Giang: Nhờ đâu Mười Khó dễ dàng 'đánh gục' nhiều bóng hồng showbiz dù người thấp bé, mặt không đẹp?

Trường Giang Nhã Phương Nam Em
Người ta nói tâm sinh tướng mà
Không nổi tiếng với không có tiền thì chỉ có đi đào mỏ
Tướng số là một chuyện, điều đó nằm ngoài kiểm soát. Nhưng việc bắt cá hai tay thuộc về hành vi, và điều đó nằm trong kiểm soát của con người. Không thể nói tướng tao như vậy nên tao đa tình. Đa tình thuộc về ý thức, và ý thức của Trường Giang thì hỏng rồi.!

Tin tức mới nhất