Clip: Đang ru con ngủ, mẹ trẻ chết khiếp thấy rắn hổ mang chúa dài 3m đen sì bò vào

Bà mẹ trẻ ở Thái Lan đang cho con bú đã kêu lên thất kinh khi thấy 1 con rắn hổ mang chúa vừa đen vừa dài bỏ vào từ cửa sổ.


rắn hổ mang

Tin tức mới nhất