Minh Tú: 'Tôi chưa từng phải xin xỏ ai để được đi thi hoa hậu'
Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Minh Tú Hoa Hậu Hoàn Vũ

Tin tức mới nhất