Minh Tú: 'Tôi chưa từng phải xin xỏ ai để được đi thi hoa hậu'
Bạn đang xem bài viết trong sự kiện:Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Minh Tú hoa hậu hoàn vũ

Tin tức mới nhất