Ngọn đồi với 200.000 cây thánh giá chưa có lời giải

Bình luận0
Kryziu Kalnas là đồi thánh giá với nhiều bí ẩn về đức tin và tôn giáo của người dân Lithuania. Đến nay, không ai biết về nguồn gốc ra đời của ngọn đồi này.

Du lịch