Nơi hai tượng Đại Phật nghìn tuổi bị phá hủy

Bamyan (Afghanistan) từng nổi tiếng với 2 tượng Đại Phật được dựng lên từ thế kỷ thứ 4. Tuy nhiên, cả 2 đều bị phá hủy vào năm 2001 bởi Taliban.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-noi-2-tuong-dai-phat-nghin-tuoi-bi-pha-huy-post1174098.html

địa điểm du lịch

Tin tức mới nhất