Thách bạn tìm được đáp án của 5 phép toán đơn giản trong vòng 15 giây

Những phép toán cơ bản cũng có thể làm rối trí những bộ não thiên tài nhất.

Ở bất kỳ trường hợp nào, đức tính cẩn thận cũng luôn rất cần thiết. Nhất là trong một bộ môn đòi hỏi sự chính xác như Toán học, thì bạn không thể cẩu thả, nhanh ẩu. Hãy xem, trong 15 giây ngắn ngủi, bạn có thể giải chính xác 5 phép toán này không nhé.


 


Theo Trí Thức Trẻ


Bài toán hại não quizz

Tin tức mới nhất