Tom và Jerry: Nối giáo cho giặc

Cứ ngỡ mèo con sẽ giúp Tom trị chuột Jerry nhưng không ngờ lại bị... "phản".


Clip Hài

Tin tức mới nhất