TOP status gây 'bão mạng' tuần qua

"Mở cửa, thấy thằng hàng xóm cầm dao kêu: Anh vô nhà đi coi chừng tụi nó chém nhầm..."


ảnh hài hước