TRƯỜNG GIANG - NHÃ PHƯƠNG và cuộc hôn nhân 'chạy trời không khỏi nắng' nhờ nét phu thê tướng số

Trường Giang Nhã Phương
Nhìn 2 người này là cảm giác không thích chút nào, không thấy có lợi ích gì cho xã hội hết!
Mình cũng thấy Phương lấy Giang thì phải chịu thiệt thòi, nhưng Giang cũng cháy, dám chết vì người yêu là được rồi.

Tin tức mới nhất