'Vỡ mặt' chỉ vì lấy cà kheo leo lên máy tập chạy

Cách thanh niên "nghịch ngu" bằng cách lấy cà kheo leo lên máy tập chạy và cái kết thì ai cũng biết rồi đấy.


Clip Hài

Tin tức mới nhất