1900 Hair Salon vướng ồn ào hiến tóc

1900 Hair Salon vướng ồn ào hiến tóc

1900 Hair Salon vướng ồn ào hiến tóc, dân mạng đang chờ người trong cuộc lên tiếng.

Hiện có nhiều nơi nhận tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư - một nghĩa cử đẹp đẽ.

Tin tức mới nhất