Sa mạc lớn nhất Trung Quốc phủ đầy tuyết

Tháp Khắc Lạp Mã Can (Taklamakan) là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới. Nơi đây được biết đến với độ nguy hiểm dễ đi khó về do không có nguồn nước tự nhiên.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-sa-mac-lon-nhat-trung-quoc-phu-day-tuyet-post1174260.html

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất