Bạn có thực sự mạnh mẽ như bản thân mình vẫn tưởng?

Hãy nhớ luôn luôn bước đi như thể bạn đang hôn Trái đất bằng đôi chân chính mình.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất