Bói bài Tarot hàng ngày - Chủ Nhật 4/9/2022: Đề phòng cãi vã

Tất cả những sự khó khăn thường là để chuẩn bị cho những người bình thường một số phận phi thường

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot