Bói bài Tarot thứ 5 ngày 9/9/2021: Tỷ phú thời gian nhưng nghèo tình cảm

Nghỉ dịch cho bạn nhiều thời gian riêng nhưng lại chán ốm vì chẳng có người thương bên cạnh.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất