Bói bài Tarot thứ 6 ngày 15/10/2021: Bị hiểu lầm nghiêm trọng

Bản tính ít thể hiện của bạn khiến cho người ta hiểu lầm bạn thụ động, không có tài cán gì.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất