Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Tư 23/11/2022: Xót xa ê chề

Ngày mai khi bạn thành công, rất nhiều người sẽ đến với bạn. Nhưng không phải ai cũng biết ngày hôm qua bạn đã phải cố gắng như thế nào. Hãy nhớ người bên cạnh bạn lúc khó khăn mới chính là tình yêu đích thực!

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất