Bói bài Tarot - Sau một năm cày cuốc, liệu bạn có gì trong tay?

Khi bạn không thể tìm thấy ánh nắng mặt trời, hãy tự mình trở thành vầng dương ấm áp.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

tarot bói bài tarot

Tin tức mới nhất