Bói bài Tarot tuần từ 21/6 đến 28/6/2021

Cùng xem trong tuần này có gì biến động thông qua lá bài Tarot nhé.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Trong tuần này, điều gì sẽ đến với tôi?"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất