Bói bài Tarot tuần từ 23/5 đến 29/5/2022: Quá phụ thuộc tình yêu

Trong một mối quan hệ tình cảm, nếu quá nặng tình, bạn sẽ chỉ nhận được những tổn thương cho chính mình và cả người thân xung quanh.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot Tử Vi Hàng Ngày

Tin tức mới nhất