Chuyện lạ Việt Nam và Thế giới, chia sẻ những câu chuyện lạ có thật trong đời sống, khám phá câu chuyện cuộc sống lạ lùng quanh ta.

Gặp gỡ con mèo 10 kg, không thể tự di chuyển

1
Mèo Garfield "Geumy" đang nặng tới 10 kg. Nó không thể tự mình di chuyển nên luôn được người chủ kéo đi mỗi khi cần đến nơi nào đó trong nhà.