Clip Black Pink trẻ con, đen nhẻm khi chưa nổi tiếng

Bình luận0

Bốn thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rose đều bộ lộ khiếu nghệ thuật từ nhỏ, trước khi cùng kết hợp tạo nên nhóm Black Pink đình đám của hiện tại.


Blackpink Black Pink

Tin tức mới nhất