Crush bạn thầm thương trộm nhớ là người có tính cách thế nào?

Tự hỏi xem hôm nay mình đã làm được gì là cách khiến bạn trở nên gần hơn với mục tiêu bạn mong muốn vào ngày mai.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất