Cụ ông cắt tóc bằng thanh sắt nóng

Ông Huang Faxian đã dùng thanh sắt nóng để hành nghề cắt tóc trong hơn 70 năm.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-cu-ong-cat-toc-bang-thanh-sat-nong-post1177410.html?fbclid=IwAR3kvxxO89Ehcd8oBhbHXZSShLlgHRe15uxAu-9hYqgw7CsC-vKpSUZxnkg

tóc đẹp

Tin tức mới nhất