Cụ ông cắt tóc bằng thanh sắt nóng

Ông Huang Faxian đã dùng thanh sắt nóng để hành nghề cắt tóc trong hơn 70 năm.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-cu-ong-cat-toc-bang-thanh-sat-nong-post1177410.html?fbclid=IwAR3kvxxO89Ehcd8oBhbHXZSShLlgHRe15uxAu-9hYqgw7CsC-vKpSUZxnkg

tóc đẹp

Tin tức mới nhất