Đá bóng giỏi mấy cũng không bằng 'trời tính'

Cho dù bạn có đá bóng giỏi đến mức nào mà gặp phải "ông trời" này thì cũng phải bó tay.

Đá bóng giỏi mấy cũng không bằng trời tính-1
Để "ông trời" hài hước giúp một tay nhé.

Đá bóng giỏi mấy cũng không bằng trời tính-2
Cái này là "ý trời" thật rồi.

Đá bóng giỏi mấy cũng không bằng trời tính-3
Biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách "trời" thôi.

Đá bóng giỏi mấy cũng không bằng trời tính-4
Trời không cho thắng thì đừng cố làm gì.

Đá bóng giỏi mấy cũng không bằng trời tính-5
May mà chưa ăn mừng pha này đấy.

Theo Dân Việt


Ảnh động hài hước

Tin tức mới nhất