Đã đến lúc lũ 'boss' thống trị Trái Đất rồi sao?

Có khi nào mà lũ "boss" này đứng lên thống trị Trái Đất này và tình thế sẽ đảo chiều như thế này?

Đã đến lúc lũ boss thống trị Trái Đất rồi sao?-1
Tránh... tránh hết ra anh biểu diễn cho mà coi.

Đã đến lúc lũ boss thống trị Trái Đất rồi sao?-2
Mấy cái trò này với tôi đơn giản lắm.

Đã đến lúc lũ boss thống trị Trái Đất rồi sao?-3
Đã bảo không được ăn cơ mà... dỗi thật đấy.

Đã đến lúc lũ boss thống trị Trái Đất rồi sao?-4
Úi giời, muốn "tóm" anh ư?... Không dễ vậy đâu cưng.

Theo Dân Việt


hài hước