Đoàn người đông như kiến kéo về lễ hội hoành tráng nhất Lạng Sơn

Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa là lễ hội lớn nhất ở thành phố Lạng Sơn, được khai mạc từ ngày 22 tháng Giêng âm lịch và diễn ra liên tục trong 6 ngày với quy mô lớn.


Lạng Sơn lễ hội Du lịch

Tin tức mới nhất