Đừng chần chừ làm 3 việc để hưởng phúc báo, cả đời yên ổn

Người phụ nữ làm những việc này chắc chắn phúc đức tích được không ít, chồng nhờ đó ăn nên làm ra, sự nghiệp sáng lạn, con cái ngoan ngoãn.

Tu khẩu đức

Khẩu nghiệp là tội nghiệp mà mỗi người đều dễ mắc phải nhất, đặc biệt là với phụ nữ. Một khi càng nói nhiều, khả năng tạo nghiệp lại càng cao.

Lời nói như mũi tên bắn đi, một khi nói ra thì khó lòng là rút lại được. Thế nên Phật dạy muốn tu thân trước hết phải tu cái miệng, tích khẩu đức.

Nhất định không đyợc nói ra những lời cay nghiệt, chỉ trích, chửi bới người khác. Bởi đó chính là một trong 4 tội khẩu nghiệp: Khẩu nghiệp không phân biệt “khẩu xà tâm phật”, dù không có bụng dạ thâm độc hiểm ác nhưng lời nói ra cay nghiệt làm tổn thương người nghe thì vẫn gánh tội.

Vậy nên phụ nữ muốn tích đức, hãy tu cái miệng trước tiên. Chuyện của thiên hạ không đến lượt mình xỉa xói, chuyện gia đình lại càng nên nhẹ nhàng mà chỉ bảo, dẫn dũ nhau.

Vọng ngữ (nói láo), Ỷ ngữ (nói thêu dệt), Lưỡng thiệt (đâm thọc), Ác khẩu (chửi rủa).

Đừng chần chừ làm 3 việc để hưởng phúc báo, cả đời yên ổn-1

Tu Tâm thiện lương

Một người có nội tâm phong phú, biết trân trọng mọi thứ, mọi người, biết dùng tâm để đối đãi với thế giới xung quanh thì chắc chắn sẽ được trời Phật ban bước lành.

Người ta nói “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhưng thật ra, bản thân vẫn có thể tu tâm cải đổi chính mình, đó gọi là chiến thắng cái tôi, vượt qua bản ngã.

Người xưa có câu “đức năng thắng số”, vận mệnh của bản thân có thể đã được định sẵn, nhưng biết tu dưỡng chính mình vẫn có thể khiến vận mệnh thay đổi tốt hơn.

Đừng chần chừ làm 3 việc để hưởng phúc báo, cả đời yên ổn-2

Là hậu phương vững chắc cho chồng

Đừng hiểu rằng điều này có nghĩa là phụ nữ phải từ bỏ công việc của mình, lui về xó bế, làm nội trợ chỉ biết hầu hạ, hi sinh vì chồng con.

Thời nay phụ nữ hiện đại là phải biết ngang hàng với chồng, chồng biết 10 thì mình cũng phải biết 7, 8 phần. Có như vậy mới không trở nên lạc lõng trong câu chuyện của chồng, để làm “đồng nghiệp tại nhà”, một quân sư có thể tư vấn, đóng góp thêm ý kiến cho chồng, có thể giúp đỡ chồng xoay sở những khó khăn trong công việc.

Có được người vợ hoàn hảo thế này, chắc chắn chồng nào cũng không khỏi tự hào, hãnh diện.

Theo Khỏe và Đẹp

Xem link gốc Ẩn link gốc http://www.khoevadep.com.vn/dan-ba-dung-chan-chu-lam-3-viec-nay-neu-muon-huong-phuc-bao-ca-doi-may-man-yen-on-search/?id=304305

cuộc sống hôn nhân đàn bà

Tin tức mới nhất