Gặp 'cơ thủ' hàng đầu thế giới trong tương lai

Có niềm đam mê từ thuở bé, chắc chắn sau nay sẽ thành một "cơ thủ hàng đầu thế giới" đấy.


Clip Hài

Tin tức mới nhất