Vách đá Moher, kỳ quan thiên nhiên của nhân loại

Vách đá Moher vốn nằm sâu dưới đáy biển, tuy nhiên quá trình dịch chuyển lớp vỏ Trái Đất cách đây 300 triệu năm đã đẩy phần đất liền nhô lên tạo ra kỳ quan thiên nhiên ngày nay.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-vach-da-moher-ky-quan-thien-nhien-cua-nhan-loai-post1162232.html

du lịch thế giới

Tin tức mới nhất