Kỳ đà cản mũi, ngáng đường chuyện tình yêu của bạn là ai?

Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra, bạn đã thua.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất