Sa mạc dễ đi khó về ở Trung Quốc

Taklamakan là sa mạc lớn nhất Trung Quốc. Từ xưa, nơi này đã nổi tiếng nguy hiểm với các thương lái vì không có nguồn nước tự nhiên.


sa mạc du lịch trung quốc Trung Quốc

Tin tức mới nhất