Mời các 'thiên tài nhanh mắt' vào đây tìm hình khác biệt

Trong vòng 5 giây, đố bạn tìm được sự khác biệt trong 2 bức hình sau. Nếu tìm được, chắc chắn bạn phải là người thông minh và nhanh mắt lắm!

Hãy tìm một hình khác biệt trong các hình còn lại nhé!

Mời các 'thiên tài nhanh mắt' vào đây tìm hình khác biệt-1

Đâu là chữ A trong tất cả các con số 4 khiến bạn hoa mắt chóng mặt này?

Mời các 'thiên tài nhanh mắt' vào đây tìm hình khác biệt-2

Nếu chưa tìm được thì đây sẽ là đáp án dành cho bạn:

Hình khác biệt đây rồi, có 7 dấu chấm thay vì 6 như các hình khác

Mời các 'thiên tài nhanh mắt' vào đây tìm hình khác biệt-3

Và đây chính là chỗ mà chữ A "ẩn thân"

Mời các 'thiên tài nhanh mắt' vào đây tìm hình khác biệt-4

Thanh Bảo
Theo Vietnamnet


Test IQ quizz

Tin tức mới nhất