Khi bạn FA quá lâu thì sẽ trở nên như thế này

Bình luận0

Khi bạn cô đơn khá lâu có thể nảy sinh những hành động vô cùng hài hước như tự nói chuyện một mình.


sống trẻ cô đơn người yêu

Tin tức mới nhất