Người yêu cũ của người yêu luôn là một cái gì đó rất... khó nói

Bình luận0

Người yêu cũ của người yêu, dù không làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ "nhức nhối" rồi.


người yêu cũ

Tin tức mới nhất