Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

'Gái ế' Ngô Thanh Vân giãy giụa khi bị ép buộc nhận hoa cưới của Đông Nhi

Bình luận0

Hoa cưới tung bởi tay Đông Nhi không thuộc về Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, Jun Phạm giành lấy bó hoa này, ép "đả nữ" phải nhận và tiến lên lễ đường.


Ngô Thanh Vân Ông Cao Thắng Đông Nhi Jun Phạm

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng