Xuất hiện 'thánh chửi' mới khiến Trấn Thành phải muối mặt trên sóng truyền hình

Bình luận0
Thương thay cho "đuông dừa" Trấn Thành, đang yên đang lành bị đem ra “chửi” chỉ vì thân hình mỡ ngập tràn.

Người Bí Ẩn Trấn Thành