Người đàn ông nhận lương hưu hơn 100 triệu từng giữ chức gì?

Về người đàn ông hưởng lương hưu cao nhất cả nước, BHXH VN cho biết, ông từng là TGĐ của một DN có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại VN.

Vị cựu TGĐ tham gia đóng BHXH từ năm 1992 đến 2015, tổng thời gian 23 năm 3 tháng (279 tháng); tỷ lệ hưởng lương hưu là 62%.

Theo BHXH, sở dĩ ông hưởng lương hưu cao do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đều theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và luôn ở mức rất cao.

Người này có 18 năm làm TGĐ một DN có vốn đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam.

Người đàn ông nhận lương hưu hơn 100 triệu từng giữ chức gì?-1
Mức lương cao do đóng BHXH cao.

Về đóng BHXH, giai đoạn trước ngày 1/1/2007 (ngày luật BHXH năm 2006 có hiệu lực thi hành) do pháp luật quy định không khống chế trần tiền lương làm căn cứ, nên người lao động này đã được DN đóng BHXH trên nền tiền lương rất cao.

Trong đó, có giai đoạn tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH cao nhất lên tới 249 triệu đồng.

Giai đoạn từ sau ngày 1/1/2017, do luật BHXH có quy định khống chế mức tiền lương, cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), nên người lao động này đóng bảo hiểm ở mức dao động thấp nhất là 9 triệu và cao nhất là 23 triệu đồng.

Về tính hưởng lương hưu của người đàn ông này, BHXH VN cho biết, theo quy định của chính sách, pháp luật về BHXH, khi tính lương hưu cho những người nghỉ hưu trong năm 2015 thì tiền lương đã đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ quy định cho từng năm đã đóng BHXH (trong đó thời điểm trước năm 1995 với hệ số là 4,26; các năm từ năm 1996 trở đi theo hệ số thấp dần).

Do đó, với tiền lương đóng BHXH cả quá trình rất cao như trên chia bình quân cho 279 tháng đóng BHXH thì người lao động có mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu là 140.837.530 đồng. Lương hưu được hưởng 62% là 87.319.268 đồng/tháng.

Qua 2 lần được Nhà nước quy định điều chỉnh lương hưu (năm 2016 tăng 8%, năm 2017 tăng 7,44%), đến nay, mức hưởng lương hưu của trường hợp này là 101.321.000 đồng/tháng.

BHXH VN cho hay, trường hợp này tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng BHXH rất cao trong nhiều năm (đặc biệt là 15 năm trước ngày 1/1/2007) nên khi nghỉ hưu được hưởng lương cao là đúng nguyên tắc "đóng nhiều - hưởng nhiều".

Theo Vietnamnet


lương hưu BHXH tin tức

Tin tức mới nhất