Clip: Người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có 1 con

Hết năm này qua năm khác, câu nói này đặc biệt có ý nghĩa với những "nam thanh nữ tú" đang F.A.


Clip Hài

Tin tức mới nhất