Pháo đài cổ 400 tuổi nằm giữa hoang mạc

Ngôi làng Vĩnh Thái trước đây là một pháo đài bảo vệ. Công trình này được coi là một hình mẫu của kỹ thuật quân sự Trung Quốc cổ đại.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-phao-dai-co-400-nam-tuoi-nam-giua-hoang-mac-post1193260.html

Trung Quốc

Tin tức mới nhất