Quizz: Bạn biết gì về hiềm khích giữa Hari Won và Hồ Quỳnh Hương?

Nhiều thông tin được đưa ra xung quanh scandal giữa Hồ Quỳnh Hương và Hari Won trong một gameshow, bạn biết gì về những điều này?Khánh Hoàng
Theo Vietnmanet


quizz Hồ quỳnh hương Hari Won

Tin tức mới nhất