Song Joong Ki - Xem tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất của Song Joong Ki trên 2Sao.vn,

Song Joong Ki nhận cát-xê '0 đồng' trong phim mới

Song Joong Ki sẽ tham gia bộ phim mới Hwaran mà không nhận bất kỳ "đảm bảo" nào, tức là gần như tương đương với việc không nhận cát-xê.