Tại sao cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì?

Bình luận0

Có một loại người dù trong lòng buồn đến mấy nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười, cố gắng gượng để tỏ ra mạnh mẽ.


thất tình Tình yêu

Tin tức mới nhất