Tết đoan ngọ - giết sâu bọ sự tích, văn cúng ý nghĩa của ngày tết đoan ngọ

Đú đởn làm cơm rượu Tết Đoan Ngọ, kết quả như thí nghiệm hóa học

Mẻ cơm rượu của "chủ thớt" sau hai ngày đã nổi mốc trắng xóa, nhìn không khác gì một mẫu vật trong phòng thí nghiệm.