Thanh niên 'thất kinh' khi cầu kính bị nứt toác

Thanh niên được một phen "hồn vía lên mây" khi đang bước đi trên cầu kinh thấy dưới chân nứt toác.


hài hước

Tin tức mới nhất